Cảm ơn bạn rất nhiều vì thấy tôi ngày hôm nay. Bạn là một người tốt như những người thực sự lắng nghe bệnh nhân của ông. Nó là cả thế giới đối với tôi. nhân viên văn phòng của bạn không thể nào đẹp hơn. Đây là những gì làm cho những người như tôi muốn lái xe một khoảng cách để nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Nam L., Garden Grove, CA