Tôi không phải là một người rất dễ dàng hài lòng, đặc biệt là khi nói đến miệng tôi. Tôi đã thấy một số nha sĩ, và tất cả họ đều muốn trao vương miện cho tất cả các răng của tôi hoặc bán cho tôi một cái gì đó tôi không cần. Sau đó, tôi đã gặp Tiến sĩ Nguyễn. Ông là khác nhau. Anh lắng nghe tôi, và chỉ được đề nghị những gì tôi thực sự cần thiết. Và, công việc của mình là tốt nhất. Tôi rất hạnh phúc để khuyên anh ta.

Bao N., Westminster, CA