Tiến sĩ Nguyễn hoàn thành đào tạo đại học của mình tại Đại học California, Irvine kiếm một cử nhân Khoa học trong Hóa học văn bằng. Sau đó, ông vào học trường USC Nha khoa tại Đại học Nam California (USC), kiếm sĩ của ông về Nha khoa phẫu thuật (DDS) vào năm 2004. Trong nhiệm kỳ của mình tại USC, Tiến sĩ Nguyễn được vinh danh là một thành viên của chính Honor Society Vàng , Phi Lamda Epsilon Hội Hóa học, và đặc biệt là Omicron Kappa Epsilon Chương. Từ năm 2004, ông đã hợp tác với rất nhiều thực hành tư nhân và hiện đang phục vụ bán thời gian trên các giảng viên tại trường USC Nha khoa với Tiến sĩ Yi Hsin Liu và Tiến sĩ Reyes Enciso, La Rioja, nơi chung họ đang làm việc trên các dự án liên quan đến gen điều tiết mắt phát triển và chứng ngưng thở khi ngủ. Tiến sĩ Nguyễn là một thành viên tự hào của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), Hiệp Hội Nha Khoa California (CDA), và Hiệp Hội Nha Khoa Orange County (OCDA).