Đã trở thành một nha khoa Trợ lý đăng ký vào năm 1998, bà Nguyễn đã cung cấp tuyệt vời ghế phụ tá nha khoa. Cô luôn luôn nhấn mạnh trong việc giúp đỡ các bệnh nhân của chúng tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn trong khi điều trị nha khoa của họ. Cô đã tham dự nhiều hội thảo Giáo dục thường xuyên và được đào tạo tốt để làm việc với các thiết bị mới nhất và hiện đại nhất. Cô cũng thích quản lý văn phòng phía trước cũng như điều phối kế hoạch điều trị, vấn đề tài chính và thời gian hẹn.